Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı (On-line) Takibine Yönelik Genelge Yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde müsilajın neden olduğu kirliliğin giderilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalara ilişkin Bakanlık koordinasyonunda hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı'nın, 6 Haziran'da kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

2021/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nca yürütülen Marmara Denizi Eylem Planı faaliyetleri çerçevesinde  “Marmara Denizine kirlilik taşıyan noktasal kaynakların tamamının kontrol altına alınabilmesi için, arıtma yöntemine ve debisine bakılmaksızın tüm arıtma tesislerinin on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması”  ve “soğutma sularının tesislerin girişinde de on-line olarak izlenmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması” faaliyetlerinin Kurul tarafından kararlaştırıldığı belirtilerek,  söz konusu kararlara ilişkin eylemlerin Bakanlık ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nce yerine getirileceği anımsatıldı.

Hali hazırda Bakanlık ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) çalışmaları ile ülke genelinde yüksek kapasiteli arıtma tesislerinin Bakanlıkça  on-line takip edilmekte olduğu,  Genelge ile Marmara Bölgesi’nde SAİS kurulu tesislerin yanı sıra daha düşük kapasiteli arıtma tesislerinin de atıksu giriş ve çıkışlarının on-line takibe alınacağı ayrıca soğutma suyu tesislerinin sadece çıkış değil giriş sıcaklılarının da Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’ne anlık aktarılacağı ifade edildi.   

Bu çerçevede mevzuat çalışmaları tamamlanarak, 2021/14 sayılı “Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi” konulu Genelge 02/07/2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM’un imzasıyla yayımlandı. 

Marmara Bölgesinde Yer Alan Arıtma Tesislerine Giriş ve Çıkışta On-line Takip

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde Genelge kapsamında yer alan atıksu arıtma tesisleri, ön arıtma tesisleri, derin deniz deşarjı yaparak çıkış sularını alıcı ortama deşarj eden tesisler (kesikli çalışan tesisler hariç); arıtma tesisi giriş ve çıkış debileri ile numune alma yönünden Bakanlıkça on-line takip edilecek. Bakanlık SİM üzerinden,  uzaktan otomatik numune aldırma yöntemi ile bu tesislerde 7/24 teknolojik denetim yapabilecek.

Soğutma Suları Giriş ve Çıkışlarında Debi ve Sıcaklık Değerlerine Bakanlıkça On-Line Takip

Suyu ısı transferi amaçlı (soğutma suları) kullanarak alıcı ortama deşarj eden tesisler;  giriş ve çıkış suyu debi ve sıcaklık değerleri ölçümlerini on-line bağlantı yaparak anlık olarak Bakanlık SİM’e aktaracak.  Bu tesisler giriş ve çıkışlarında debi ve sıcaklık yönünden Bakanlıkça on-line takibe alınacak, Marmara Denizi’ne sıcaklık yönünden etkileri anlık verilerle değerlendirilecek.

6 Ay Süre Verildi

Genelge kapsamında bulunan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerinde yer alan tesisler Genelge esasları çerçevesinde izleme sistemini teşkil ederek en geç 31.12.2021 tarihine kadar Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi (SİM)’e  on-line bağlantılarını sağlayacak.

Genelge de ayrıca söz konusu çalışmaların süreci içerisinde tamamlanması için ilgili Valiliklerce hassasiyetle takip edilmesine yer verildi.

Genelgeye erişmek için tıklayınız.