22. 06. 2021 Tarihli 2021/13 sayılı Marmara Denizi Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama  Genelgesi yayımlandı.

Marmara Denizi’nde müsilajın neden olduğu kirliliğin giderilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalara ilişkin olarak Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Marmara Denizi Eylem Planı 06.06.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

2021/10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun 15 Haziran 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı toplantı karar tutanağının 6 ıncı maddesinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 15 gün içerisinde, Marmara Denizi Havzası’nda yer alan atıksu arıtma tesislerinin Kimyasal Oksijen İhtiyacı deşarj standardının kısıtlanmasına yönelik mevzuat yayımlanmasına” karar verilmiştir.

 

Söz konusu Eylem Planı çıktıları ve yapılan çalışmalar çerçevesinde; Bakanlığımızca Boğazlar ve Susurluk Havzası dâhil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda ve bu havzada yer alan illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, sanayi ve evsel atıksu arıtma tesisleri için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ekinde yer alan ve kirliliğin göstergesi olan Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) parametresinde Kentsel Atıksularda %20 oranında kısıtlama yapılmış, Endüstriyel atıksularda ise her bir sektör için yeni bir deşarj standardı düzenlemesi yapılarak yaklaşık %50 ye kadar kısıtlamalar yapılmış ve “Marmara Deniz Havzası Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi” ile deşarj standartları oluşturulmuştur.

 

Ayrıca, Genelge ekinde yer alan alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için bir süre verilmiştir. Uyum için süreler; mevcut atıksu arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların 1 yıl içerisinde uyum sağlaması gerekmektedir. Yeni yapılacak (eski tesislerden de yeniden yapılması gerekenler dahil) tüm atıksu arıtma tesislerinin bu standartlara göre tasarlanması ve bu Genelgenin yayım tarihinden itibaren;  6 ay içerisinde proje onay işlemlerinin tamamlanması, 1 yıl içerisinde inşaat ihalesi işlemlerinin sonuçlandırılması ve yukarıda belirtilen süreler de dâhil olmak üzere 3 yıl içerisinde tesislerin inşaatlarının tamamlanarak işletmeye almaları şeklinde düzenlenmiştir.

 

Genelge ile belirlenen alıcı ortam deşarj standartlarına uyum için ilgili atıksu altyapı yönetimlerince belirtilen süreleri kapsayacak bir iş termin planını 3 hafta içinde hazırlayarak Bakanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

 

Genelgeye erişim için tıklayınız.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.